"Een mens heeft twee oren en één mond om twee keer zoveel te luisteren dan te praten."

Confucius

Coaching

 

Creëren is het waarneembaar maken van iets dat er al is. Ik geloof dat alles er al is. Ook de oplossingen voor wat wij als probleem ondervinden. Om bij een oplossing te komen, moeten wij bewust worden van onze manier van denken en daar nieuwe mogelijkheden aan toe voegen.

 

Kom je voor een coaching naar mij toe, gaan we samen creëren.

We gaan samen op zoek – als je dat nog niet zelf hebt gedaan – hoe jij jouw vraag wilt formuleren. Daarbij word je ook bewust van de manier waarop jij over jouw situatie denkt. Welke gevoelens en geloofsovertuigingen spelen een rol. Gaandeweg openen zich nieuwe mogelijkheden om vanuit een ander perspectief naar je situatie te kijken. Dat kan op verschillende manieren.

 

In dit proces zie ik mijn taken in: luisteren, observeren, vragen stellen, begeleiden, sparren, inspireren, benoemen van wat mij wezenlijk lijkt en daardoor verhelderen. En vaak is dat al voldoende, om op eigen kracht weer verder te komen.

 

Soms zit er een loyaliteit diep in ons familiesysteem, die vanuit ons innerlijk beeld een verandering van denken en handelen niet toelaat. Dan vind je misschien mentaal mooie oplossingen voor jouw thema, maar je kunt ze niet in je leven integreren. Deze loyaliteiten kunnen tijdens een opstelling zichtbaar gemaakt worden, waardoor veranderingen wél mogelijk zijn.

 

tarief