Avond met Familieopstellingen

Representant / vraagsteller

Op de Avond met Familieopstellingen werken we in een groep. Er is ruimte voor 1 tot 2 persoonlijke vragen. Je kunt als vraagsteller/representant of als representant deelnemen.

Als je deelneemt, betekent dit dat je bereid bent te representeren in een opstelling van een mededeelnemer.

Wil je een persoonlijke vraag onderzoeken, geef je als vraagsteller op. Desgewenst is een individueel intakegesprek vooraf mogelijk. Zijn er meer dan twee mensen die een vraag willen opstellen, zullen we op de avond samen kijken wie en wat voorrang krijgt.

Een opstelling is in alle gevallen een waardevolle ervaring voor je eigen proces.

 

Alle thema´s

Je kunt alle thema´s opstellen waarvoor je een persoonlijke vraag tot opheldering of en verlangen hebt. Het kan bijvoorbeeld gaan over je persoonlijke ontwikkeling, liefde, relatie tot anderen, opvoeden, gezondheid, werken, ondernemen. Als je alleen nieuwsgierig bent, levert dat oppervlakkige of nietsbetekenende opstellingen op.

 

Actuele data:  zie agenda van de website.

Tijd: 19.30 – ca. 22 uur (inloop vanaf 19.15 uur)

Tarief: opstellen persoonlijke vraag in de groep 100 Euro, deelname als representant 30 Euro (beide btw vrijgesteld)

Familieopstellingen vervangen geen geneeskundige behandeling. Ze kunnen wel een zinvolle ondersteuning zijn bij ziekte. Veel ziektes zijn immers gelinkt aan onverwerkte emotionele stukken.​ Wie een sessie of workshop volgt bij Christiane Hilgenberg, doet dit op eigen verantwoordelijkheid. Aan personen onder psychiatrische behandeling, ernstig zieken (overdraagbare aandoeningen) of minder validen vragen we eerst contact op te nemen met Christiane Hilgenberg om eventuele praktische problemen op te lossen en om te kijken of deze sessie of workshop geschikt is. Alle vormen van belangrijke medicatie zoals bv. psychopharmaca, medicatie voor hartaandoeningen en dergelijke, moeten aan Christiane worden gemeld. Dit valt uiteraard onder het beroepsgeheim. In geval van twijfel is de deelname enkel mogelijk met instemming van de behandelende arts.