Opstelling één op één

 

Na een voorgesprek en het formuleren van een bondige vraag, stellen we samen een zogenaamd genogram op. Dat is een soort stamboom, waarin de belangrijksten feiten uit jouw familiegeschiedenis ingetekend zijn. In het genogram kunnen al wederkerende patronen en bijzonderheden zichtbaar worden. Ter ondersteuning van je voorbereiding kun je de vragenlijst gebruiken. 

Aansluitend of in een tweede consult stel je de positie van belangrijke personen of aspecten met kleine matjes (in plaats van met representanten) in de ruimte op. Daarop volgend ga je zélf één voor één op die posities staan en voelen, welke informatie je op díe plek m.b.t. jouw thema kunt krijgen. Door te aanvaarden van wat zich laat zien en door het teruggeven van verantwoordelijkheden naar waar ze horen, kan jouw innerlijke werkelijkheid veranderen. Dit creëert ruimte voor oplossingen.

Als je jouw vraag liever met representanten opstelt, kun je voor een Opstelling in een groep kiezen.